Zbirka prvA berilA

Gre za zelo dragoceno zbirko, ki prikazuje prve otrokove korake v svet pisne kulture po celem svetu. Osnova za učenje pisave je v vseh razvitih družbah ravno knjiga, ki jo pri nas imenujemo Prvo berilo. Zbirka Prva berila je izredno poučna in izjemno atraktivna, saj po eni strani spoznavamo različne kulture, po drugi strani pa je zelo barvita, knjiga skorajda ni enaka knjigi. 

Prvo berilo je osrednji predmet zbirke Prva berila.

Zbirko Prva berila smo pričeli graditi z največjim deležem prvih beril, ki jih je zbral Marjan Marinšek. 

K tej zbirki postopoma dodajamo prva berila, ki nam jih odstopijo zbiratelji iz celega sveta.

Zbirko so nam pomagali zgraditi:

  • Marjan Marinšek, september 2018 (1522 knjig, 138 držav, 164 jezikov)
  • Maja Milčinski, december 2018 (137 knjig).

COBISS+

Zbirko Prva berila lahko najdete tudi v Cobiss-u.

Prvo berilo

je nekakšna miniaturna enciklopedija, ki podaja znanje o dosežkih z različnih področij življenja, zemljepisa, narodne zgodovine in kulture.

Za prvo berilo velja, da je simbioza pedagogike in jezikoslovja, simbol znanja in šole, močan odsev neke dobe in vladavine, neke dežele, nekega jezika, vsakokratne narodove omike, njegove srčne kulture, pa tudi mode.

Prvo berilo

je po vsem svetu strokovna knjiga, s katero se sreča otrok ob vstopu v šolo, ob svojem vzpenjanju na goro znanja; višje ko pride, širša postajajo njegova obzorja.

Prvo berilo je likovni primer, kako narod uporablja svojo glavo in razmišlja o prihodnosti svojih otrok.