Prva berila družine Marinšek

“Ljuba moja prva čitanka! Kako zelo sem te vzljubil. Bila si moja prva knjiga v življenju.”

To so besede Marjana Marinška, ko je v prvem razredu prejel svojo čitanko. Iz njegove ljubezni do svoje prve čitanke, je razrasla želja po tem, da je pričel razmišljati še o drugih prvih berilih. Najprej pa je začel raziskovati, kakšne čitanke so v šoli uporabljali njegovi starši in bratje. 

berilo marjana marinška

mamino berilo

OČETOVO BERILO

BERILO brata milanA

BERILO bratA petrA

BERILO bratA karliJA