Prva berila družine Marinšek

“Ljuba moja prva čitanka! Kako zelo sem te vzljubil. Bila si moja prva knjiga v življenju.”

To so besede Marjana Marinška, ko je v prvem razredu prejel svojo čitanko. Iz njegove ljubezni do svoje prve čitanke, je razrasla želja po tem, da je pričel razmišljati še o drugih prvih berilih. Najprej pa je začel raziskovati, kakšne čitanke so v šoli uporabljali njegovi starši in bratje. 

berilo marjana marinška

 • Naslov: Prva čitanka
 • Leto: 1946
 • Sestavila: Rudi Završnik in Josip Ribičič
 • Opremil: Marko Lebez
 • Založila Državna založba Slovenije v Ljubljani

mamino berilo

 • Naslov: Prva čitanka
 • Leto: 1920
 • Sestavil: Karel Wider
 • Natisnila in založila Učiteljska tiskarna v Ljubljani

OČETOVO BERILO

 • Naslov: Abecednk
 • Leto: 1908, Avstro-Ogrska
 • Sestavila Fr. Gabršek in A. Razinger
 • Natisnila in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg

BERILO brata milanA

 • Naslov: Kinderwelt
 • Leto: 1941, Graz
 • von Franz Brauner
 • Leykam - Schulbuchverlag

BERILO bratA petrA

 • Naslov: Preljubo veselje
 • Leto: 1946, Jugoslavija
 • Sestavil Ferdinand Bobič

BERILO bratA karliJA

 • Naslov: Prva čitanka
 • Leto: 1952, Ljubljana
 • Risal in opremil Tone Kralj